logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Forma funkcja nowoczesnośćCiałopalenieKonserwacja KabinetuPrzyroda Polski Północnej

Zbiory / Wyroby z kości i poroża

 

Wyroby z kości i poroża to niewielka grupa zabytków w zbiorach kwidzyńskiego muzeum. Wśród nich na uwagę zasługują: młot wykonany z poroża jelenia, dwa bogato zdobione grzebienie kościane oraz szydła.