logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Forma funkcja nowoczesnośćZ kolekcji SierakowskichLudzie i miejscaKonserwacja Kabinetu

Zbiory / Rzeźba

Muzeum w Kwidzynie posiada w swoich zbiorach rzeźby pochodzące z XVI-XVIII wieku. Są to głównie rzeźby drewniane, w większości przejęte po Heimatmuseum Westpreussen oraz pojedyncze egzemplarze odebrane szabrownikom tuż po II wojnie światowej i przekazane Muzeum przez władze w latach 50 XX wieku.

Rzeźbę późnogotycką reprezentują: figura Madonny, misericordiae ze stalli oraz dwie kwatery ołtarzowe z figurami apostołów z zachowanymi fragmentami polichromii, pochodzące z pierwszej ćwierci XVI wieku. Spośród rzeźb późniejszych XVII- i XVIII-wiecznych, na uwagę zasługują: alabastrowa płaskorzeźba Świętej Rodziny odpoczywającej podczas ucieczki do Egiptu z 1683 roku oraz płaskorzeźba Zabójstwo Abla.

W zbiorach znajdują się również rzeźbione elementy wystroju schodów, fragmenty rzeźb kamiennych, a także szereg rzeźb prowincjonalnych o wyraźnych cechach ludowych, pochodzących z XVIII wieku.