logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Forma funkcja nowoczesnośćZ kolekcji SierakowskichPrzyroda Polski PółnocnejKonserwacja Kabinetu

Zbiory / Numizmaty

W skład liczącej około 450 eksponatów kolekcji numizmatycznej, wchodzą monety pochodzące z XIV-XX wieku, banknoty z lat 1900-1945, ponadto monety i banknoty zastępcze (notgeldy) z okresu po zakończeniu I wojny światowej oraz medale i odznaczenia, głownie polskie i niemieckie.

Wśród monet dominują XVII- i XVIII-wieczne monety pruskie oraz XIX-wieczne monety rosyjskie i francuskie. Ciekawą część kolekcji stanowią banknoty niemieckie z lat dwudziestych XX wieku, o gwałtownie zwiększających się nominałach, odzwierciedlające postępującą inflację w związku z załamaniem systemu finansowego Rzeszy oraz banknoty polskie z lat 20 i 30 XX wieku, a także banknoty emitowane na obszarze Generalnego Gubernatorstwa.

Do eksponatów bezpośrednio związanych z miastem należą monety i banknoty zastępcze z okresu I wojny światowej, powojenne i z czasów wielkiej inflacji, medale kwidzyńskiego Bractwa Strzeleckiego oraz medale związane z obchodami jubileuszu 700- i 750-lecia miasta.