logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Z kolekcji SierakowskichCiałopalenieForma funkcja nowoczesnośćPrzyroda Polski Północnej

Zbiory / Narzędzia kar i tortur

Narzędzia kar i tortur znajdujące się w Muzeum w Kwidzynie pochodzą ze zbiorów dawnego sądu. Niegdyś stanowiły zapewne wyposażenie sali tortur mieszczącej się w miejskim ratuszu. Składają się na nie głównie kajdany (w tym kajdany krzyżowe).

Najciekawszymi eksponatami są XVIII-wieczna skrzynia tortur (wykorzystana jako element scenografii w filmie Aleksandra Forda Krzyżacy) oraz topór i pień katowski. Z narzędzi do wykonywania kar na honorze za drobniejsze przewinienia, zachowały się żelazne obręcze zakładane na szyję tzw. kuny.