logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Ludzie i miejscaCiałopalenieKonserwacja KabinetuPrzyroda Polski Północnej

Zbiory / Militaria

Na kolekcję militariów Muzeum w Kwidzynie składają się przede wszystkim: broń biała, przeważnie XIX-wieczna francuska i niemiecka, broń palna (również myśliwska) oraz elementy uzbrojenia ochronnego, rzędu końskiego, a ponadto zbiór kul kamiennych i grotów. Najcenniejszym eksponatem w kolekcji jest spiżowa bombarda na kule kamienne, pochodząca z XV wieku, z wizerunkiem tronującej Madonny z Dzieciątkiem. Została odkryta w piwnicach zamku w Kurzętniku podczas prac archeologicznych jeszcze przed II wojną światową. Spośród egzemplarzy broni palnej z XIX i XX wieku, znajdujących się w zbiorach muzeum wymienić można pruski karabin piechoty Mauser M57 oraz sztucery tarczowe systemu AYDT, używane niegdyś przez członków kwidzyńskiego Bractwa Strzeleckiego. Największymi eksponatami wchodzącymi w skład kolekcji są dwie ciężkie francuskie armaty polowe z 1861 i 1863 roku, wyprodukowane w belgijskim Liège. Zostały zdobyte w wojnie francusko-pruskiej i ustawione w mieście jako symbol pruskiej przewagi militarnej. Szczęśliwie przetrwały lata I wojny światowej. Obecnie są eksponowane na dziedzińcu zamkowym.