logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Forma funkcja nowoczesnośćCiałopaleniePrzyroda Polski PółnocnejKonserwacja Kabinetu

Zbiory / Malarstwo i grafika

Trzon kolekcji malarstwa kwidzyńskiego Muzeum tworzą obrazy pochodzące z dawnych zbiorów rodziny Sierakowskich z Waplewa Wielkiego, wymieniane w opracowanym przez malarza Klemensa Rodziewicza Katalogu zbioru obrazów oraz innych przedmiotów sztuki hrabiów Sierakowskich, wydanego w 1879 roku w Poznaniu przez Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Dominuje olejne malarstwo pejzażowe i portretowe, wśród którego wyróżniają się: anonimowy XVII-wieczny portret Mężczyzny z czaszką, a także późniejsze, XVIII- i XIX-wieczne prace L. Schorera, P. Lütke, A. Adama, B. van Moera, C. Hübnera. Zbiory grafiki reprezentowane są przez rysunki, drzeworyty i litografie z końca XIX i pierwszej ćwierci XX wieku, przedstawiające głównie widoki zespołu zamkowo-katedralnego i miasta od strony zachodniej i południowej oraz znacznych rozmiarów Prospekt Rzymu z końca XVIII wieku.