logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Konserwacja KabinetuLudzie i miejscaZ kolekcji SierakowskichPrzyroda Polski Północnej

Zbiory / Kowalstwo

Zbiór zabytków z dziedziny kowalstwa obejmuje kute, żelazne wafelnice (nożycowate i obrotowe), garnki, rondle, miski oraz patelnie. Ponadto chorągiewki wiatrowe oraz wywieszki cechowe, z których najstarsza, wywieszka cechu sukienników i postrzygaczy owiec, pochodzi z XVI wieku. Istotną cześć kolekcji stanowią okucia budowlane i oraz wyroby ślusarskie.

Osobną grupę stanowią krzyże z kapliczek wiejskich i drewniane krzyże przydrożne z ozdobnymi okuciami ramion. Z zabytków kowalstwa artystycznego, na uwagę zasługuje św. Jerzy walczący ze smokiem.