logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Forma funkcja nowoczesnośćZ kolekcji SierakowskichPrzyroda Polski PółnocnejCiałopalenie

Zbiory / Dział Sztuki

Charakteryzujące się dużą różnorodnością zbiory Działu Sztuki kwidzyńskiego Muzeum, liczą ponad 1000 eksponatów. Część z nich stanowią przedmioty przejęte po niemieckim Heimatmuseum Waldemara Heyma oraz dary osób prywatnych. Pozostałe pozyskano drogą zakupów.