logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Przyroda Polski PółnocnejKonserwacja KabinetuCiałopalenieLudzie i miejsca

Zbiory / Dział Archeologii

Zbiory archeologiczne obejmują 620 eksponatów. Ich podstawę stanowią zabytki przejęte po Heimatmuseum Westpreussen, pozyskane w trakcie badań prowadzonych przez Waldemara Heyma w okolicach Kwidzyna przed 1945 rokiem.

Pozostała cześć została pozyskana w wyniku badań archeologicznych prowadzonych przez Muzeum w Kwidzynie.