logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
CiałopaleniePrzyroda Polski PółnocnejZ kolekcji SierakowskichForma funkcja nowoczesność

Zbiory / Detal architektoniczny

W roku 1798 dokonano rozbiórki dwóch skrzydeł zamkowych – wschodniego i południowego. Pozyskany w ich wyniku detal architektoniczny zgromadzono na terenie dawnego przedzamcza zamku kapituły. Uległ on jednak w większości rozproszeniu. Jego niewielką część odnaleziono niespełna 80 lat później i wykorzystano przy prowadzonych wówczas pracach rekonstrukcyjnych. Z dwóch fragmentów kolumn i bazy, pochodzących ze krzydła południowego, wykonano kolumnę, na której wspiera się, zrekonstruowane wówczas, palmowe sklepienie dawnego refektarza zimowego.

Do dnia dzisiejszego z detali zamkowych, obok znacznej ilości kształtek ceglanych, zachowały się trzy wsporniki sklepienne oraz dwa fragmenty kolumn i niewątpliwie najciekawszy, kapitel z przedstawieniem sceny turniejowej, eksponowany obecnie w Muzeum Zamkowym w Malborku. Kolekcja obejmuje również detale pozyskane w trakcie badań archeologicznych na obszarze kwidzyńskiego Starego Miasta, katedry oraz elementy architektoniczne pochodzące z okolicznych miejscowości.

Do unikatowych elementów architektury znajdujących się w zbiorach Muzeum należą: renesansowy portal wraz z drzwiami, pochodzący z dawnego ratusza kwidzyńskiego, datowany na 1612 rok oraz zwieńczenie iglicy wieży ratuszowej z  XVI wieku, zdemontowane w związku z przebudową gmachu w roku 1878.