logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Przyroda Polski PółnocnejZ kolekcji SierakowskichCiałopalenieLudzie i miejsca

Zbiory / Ceramika

Zbiór ceramiki obejmuje ponad 80 naczyń, lampkę oliwną, przęśliki i ciężarki do sieci oraz malowane paciorki z glinki.

Ceramikę neolityczną reprezentują naczynia kultury pucharów lejkowatych z Malankowa. Z epoki brązu pochodzą popielnice z Mierzyna. Okres lateński i przedrzymski reprezentowany jest przez naczynia kultury oksywskiej. W zbiorach znajdują się także naczynia kultury łużyckiej, a także znaczna ilość naczyń średniowiecznych. Wśród przęślików znajdują się okazy dwustożkowe, płaskie oraz nieregularne.