logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Z kolekcji SierakowskichCiałopalenieKonserwacja KabinetuForma funkcja nowoczesność

Wystawy i wnętrza / Scryptorium

Pomieszczenie na planie prostokąta, nad przelotem bramnym, posiada oryginalne, gwiaździste sklepienie gotyckie z około połowy XIV wieku. W przęśle południowym sklepienia, po stronie zachodniej zachował się średniowieczny zwornik z wypalanej gliny pokrytej glazurą.

W średniowieczu wnętrze pełniło funkcję kancelaryjne, po roku 1551 podobnie jak sąsiedni Refektarz Zimowy zajmował je zarządca zamku. W roku 1854, w ramach prac budowlanych prowadzonych przez Heinricha Kocha, powiększono okno w północnej ścianie Kaplicy, w związku z przeznaczeniem pierwszego piętra na funkcje sądowe. W roku 1874, podczas prac konserwatorskich pod kierunkiem Gustawa Reicherta uzupełniono detal architektoniczny, wprowadzając gipsowe zworniki z dekoracją roślinną oraz konsole o dekoracji maswerkowej. W przeszłości wnętrze pomieszczenia posiadało dekoracje malarskie na ścianach i polach sklepiennych. Ich fragmenty zostały odkryte podczas badań przeprowadzonych w roku 1994. Aktualnie (01-04.2017) pomieszczenie poddawane jest konserwacji.