logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Przyroda Polski PółnocnejZ kolekcji SierakowskichCiałopalenieForma funkcja nowoczesność

Wystawy i wnętrza / Krużganki: północny i zachodni


Pierwotnie niewielki dziedziniec Zamku Kapituły Pomezańskiej otoczony był krużgankami od północy, zachodu i południa. Krużganek południowy został rozebrany wraz ze skrzydłami wschodnim i południowym w 1798 roku. Krużganek północny zbudowany około połowy XIV wieku, posiada w niektórych partiach zachowane oryginalne gotyckie mury. Pięcioprzęsłowy, sklepiony krzyżowo. Zworniki i konsole o dekoracji roślinnej, z częściowo zachowaną polichromią. Wnętrze doświetlane czterema dużymi maswerkowymi oknami.

W związku z adaptacją zamku na funkcje sądowe, został przebudowany w końcu XVIII i w latach 30 XIX wieku, kiedy to wzniesiono nad nim nadbudówkę z muru pruskiego. W latach 1860–62 został zrekonstruowany. Z tego samego okresu pochodzi krużganek zachodni, który uległ częściowej rozbiórce w końcu XVIII i na początku XIX wieku, zbudowano wówczas w jego miejscu schody prowadzące bezpośrednio z dziedzińca na I piętro zamku. Prace rekonstrukcyjne przeprowadzono w latach 1854–1858. Czteroprzęsłowy, w skrajnym południowym przęśle sklepiony krzyżowo, w pozostałych założono sklepienia trójdzielne. Pola sklepienne oraz żebra tynkowane, zworniki oraz konsole z dekoracją roślinną i częściowo zachowaną, wielobarwną polichromią, pochodzącą z II połowy XIX wieku. Wnętrze doświetlane czterema dużymi oknami maswerkowymi.