logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Z kolekcji SierakowskichKonserwacja KabinetuPrzyroda Polski PółnocnejCiałopalenie

Wydarzenia / Zimowe Ptakoliczenie 2018

  Muzeum w Kwidzynie i Stowarzyszenie "Eko-Inicjatywa"

 serdecznie zaprasza na 

 
 
 
Zimowe Ptakolicznie 2018
 
 
 
 
 
 
Startujemy: 27 stycznia (sobota) o 8:30
spod bramy Zamku w Kwidzynie 
 
Jak do roku zapraszamy do liczenia z nami ptasich mieszkańców Kwidzyna. Zapewniamy sprzęt, poradę ornitologa oraz herbatę i ciastko na podsumowanie. 
 
Jak w latach minionych obserwacje rozpoczyna się  od krótkiej pogadanką. Jakub Marciniak ( Stow. Eko-Inicjatywa) oraz Adam Juźwiak (Działu Przyrody Muzeum w Kwidzynie i Stow. Eko-Inicjatywa) przybliżą uczestnikom tajniki obserwacji ptaków. W tym roku planujemy obserwację ptaków na dwóch trasach na terenie Kwidzyna: czerwonej i zielonej.

 
Zimowe Ptakoliczenie, jako akcja liczenia ptaków miejskich, nie wymaga szczególnego przygotowania na trudne warunki terenowe, oprócz tych, jakie zapewnia polski klimat przejściowy w miesiącach zimowych (w okresie trwających zmian klimatycznych) - jednym słowem, na dzień dzisiejszy jeszcze totalnie nie do przewidzenia. Ale, ciepłe buty, ubiór na cebulkę i termos z rozgrzewającym napojem (herbata z sokiem malinowym! :) ) powinny załatwić większość niedogodności nawet na kilkugodzinnej wycieczce przy mrozie. Dlatego prócz absolutnie ekstremalnych przypadków każdy, niezależnie od wieku, czy kondycji może wziąć w nim udział.

Ptak  Zimowego Ptakoliczenia 2018
 
czeczotka
Czeczotka ( Acanthis flammea) [z] wikipedia.org CC BY-SA 2.0
 

 
pobierz plakat, wydrukuj i powieś w swojej okolicy.
 

 
Regulamin
Wycieczki przyrodniczej organizowanej w ramach obchodów
Kwidzyńskiego Zimowego Ptakoliczenia 2018
Kwidzyn 1.10.2017

 
INFORMACJE WSTĘPNE
 
Organizatorem akcji jest:
Muzeum w Kwidzynie, ul. Katedralna 1 , 82-500 Kwidzyn,www.zamek.kwidzyn.pl
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, ul. Miłosna 1 , 82-500 Kwidzyn, www.ekokwidzyn.pl
 
Osobami bezpośrednio zaangażowanymi w akcję (dalej zwani Prowadzącymi) z ramienia organizatorów są:
 • Jakub Marciniak (Specjalista d.s Edukacji Ekologicznej, Stow. Eko-Inicjatywa)
 • Adam Juźwiak (Muzeum w Kwidzynie, Dział Przyrody).
   
Wycieczka obejmuje tematykę związaną z przyrodą ze szczególnym uwzględnieniem ornitologii.
 
UCZESTNICY
 1. ) W akcji mogą wziąć udział dowolne osoby bez ograniczenia wieku z zastrzeżenie, iż osoby niepełnoletnie uczestniczą pod opieką własnego, pełnoletniego opiekuna.
 2. ) Ze względu na charakter akcji (piesza wycieczka terenowa, obserwacja przyrody w warunkach zewnętrznych), jest ona przeznaczona dla osób będących w stanie aktywnie w niej uczestniczyć.
 3. ) Uczestnicy powinni być wyposażeni w odpowiedni do pogody w dniu akcji ubranie oraz obuwie a ponadto posiadać prowiant oraz napoje na czas jej trwania.
 4. ) Uczestnicy mają możliwość wypożyczenia od organizatorów sprzętu optycznego (lornetki, lunety) do prowadzenia obserwacji przyrodniczych.
 5. ) Organizator oraz Prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za uczestników w trakcie akcji.
PRZEBIEG
 1. Akcja odbywa się w dniu 27.01.2018 roku w godzinach 8:30-12:30.
 2. Agenda:
8:30 - rozpoczęcie akcji w miejscu zbiórki - brama wejściowa Muzeum w Kwidzynie;
8:45 – wydawanie sprzętu oraz wyjście na trasę wycieczki – przewidywane są dwie trasy zielna (3,5 km) i czerwona (4 km) – patrz mapa;
9:00 – rozpoczęcie obserwacji ptaków
11:50 – zakończenie obserwacji i powrót do Muzeum w Kwidzynie;
12:00 – podsumowanie obserwacji oraz poczęstunek w Muzeum w Kwidzynie;
12:30 - zakończenie akcji;
 
INFORMACJE KOŃCOWE
 1. ) Bieżące informacje o akcji umieszczane są na stronach internetowych Organizatorów.
 2. ) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania akcji bez podania przyczyn. 
 3. ) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu bez podania przyczyn.