Zamek<br />w Kwidzynie
DARMOWY LISTOPAD 2022Przyroda Polski Północnej11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - zapraszamyAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 lat

Wydarzenia / Zimowe Ptakoliczenie

Dział Przyrody Muzeum w Kwidzynie – Oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku – zaprasza na Zimowe Ptakoliczenie, w sobotę 26 stycznia.

Rozpoczęcie akcji o godzinie 9:00 przed bramą Muzeum w Kwidzynie.
Zakończenie około godziny 13:00 w Muzeum w Kwidzynie.

Zapewniamy:

-sprzęt optyczny
-porady ornitologa
-mile spędzony czas
-ciepłą herbatę na koniec

Zimowe Ptakoliczenie to cykliczna, ogólnopolska akcja wzorowana na brytyjskim "Big Garden Birdwatch". Odbywa się zwyczajowo w końcu stycznia. W trakcie tegorocznego ptakoliczenia jak w poprzednich latach odwiedzimy miejskie parki i podmiejskie krzaki. Zajrzymy nad pobliski zalew (Balaton) i rzekę (Liwę) w poszukiwaniu zimujących ptaków wodnych. Przejdziemy w okolicach ogródków działkowych przy ul. Hallera aby sprawdzić kto podjada zimowe jabłka.

Informacje:
Dział Przyrody Muzeum w Kwidzynie
a.juzwiak@zamek.malbork.pl
[55] 646-37-95


UWAGA!!
Uczestników poniżej 18roku życia prosimy o przyniesienie zgody rodziców na udział w akcji.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Organizator krajowy Zimowego Ptakoliczenia:

Partner Akcji:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.