logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Z kolekcji SierakowskichCiałopalenieKonserwacja KabinetuPrzyroda Polski Północnej

Wydarzenia / Zamkowe pustułkiW lutym bieżącego roku dla amatorów ptasich drapieżników Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa i Dział Przyrody Muzeum w Kwidzynie stworzyły okazję do obserwacji pary pustułek, która zagnieździła się w otworze strzelniczym północnego skrzydła zamku. Kamerę internetową zamontowano jeszcze zimą, przed pojawieniem się ptaków. Obraz i dźwięk rejestrowane przez nią przez 24 godziny na dobę oglądać można na stronach internetowych Muzeum w Kwidzynie i stowarzyszenia Eko-Inicjatywa. Czytaj więcej.