Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latDARMOWY LISTOPAD 2022Forma funkcja nowoczesność

Wydarzenia / Zamkowe Kino Przyrodnicze

To kontynuacja akcji, która odbywała się  w 2010 roku w Muzeum w Kwidzynie z inicjatywy Działu Przyrody Muzeum w Kwidzynie we współpracy ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa.

Każdy seans trwa ok 60 min. Składa się z dwóch ok. 30 min filmów. Pierwsze spotkanie 16 listopada.

Dla dorosłych cykl znany z TVP 1 „Dzika Polska”

Dla dzieci cykl poruszający tematy ekologiczne będący kontynuacją kultowego serialu „Było sobie życie” pod nazwą „Była sobie planeta”

SEANSE

18:00 – dla Dzieci

19:30 – dla młodzieży i dorosłych

16 XI

„Strażnicy planety”, „Puszcza amazońska”

„Ciepła dłoń ptasiarza”, „Leśna brać”

23 XI

„Bioróżnorodność”,  „Lasy świata”

„Polot trzmiela”, „O pająkach bez jadu”

30 XI

„Źródła energii”, „Energia odnawialna”

„Nocka nocków”, „Popielate życie”

7 XI

„Morskie śmietnisko”, „Zanieczyszczenia atmosfery”

„Bocian ciemnego lasu” , „Szczęście z zimorodkiem”

14 XII

„Klimat: Początki”, „Klimat: Skutki Ocieplenia”

„Nie przespać susła”, „Odkrywanie niedźwiedzia”

21 XII

„Nowoczesne technologie”, „Co nas czeka jutro”

„Korytarze życia”, „Światowa unia żubrów”

 

Zamkowe Kino Przyrodnicze, edycja 2011, powstaje we współpracy:

Muzeum w Kwidzynie
Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa
Biblioteki Pedagogicznej w Kwidzyni

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.