logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
CiałopalenieZ kolekcji SierakowskichPrzyroda Polski PółnocnejLudzie i miejsca

Wydarzenia / XI Bałtycki Festiwal Nauki

W 2013 roku lokalnym koordynatorem XI Bałtyckiego Festwalu Nauki jest Muzeum w Kwidzynie, oddział Muzeum Zamkowego w Malborku. Celem Bałtyckiego Festiwalu Nauki jest zaprezentowanie tematyki badań i osiagnięć naukowych kwidzyńskiego środowiska. Jak pokazują poprzednie edycje Festiwalu jest to impreza nie tylko bogata w treści, ale również bardzo atrakcyjna w formie.

Różnorodność form przygotowanych przez kilka podmiotów z Kwidzyna i Malborka obejmować będzie prezentacje z różnych dziedzin kultury i nauki, wykłady, prezentacje, konkursy popularyzujące wiedzę, dyskusje i wiele innych.
Muzeum w Kwidzynie wraz z Kwidzyńskim Centrum Kultury ( Pracownią Regionalną ), Stowarzyszeniem EKO-Inicjatywa, Powiślanską Szkołą Wyższą, II LO oraz Archiwum Państwowym w Elblagu/ oddz. w Malborku planuje organizację lokalnycyh obchodów XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki w dniach 23-24 maja 2013 roku na dziedzińcu kwidzyńskiego zamku, w II LO i w Powiślańskiej Szkole Wyższej oraz udział w festiwalowych targach staroci w dniu 25 maja 2013r.

Szczegółowy program znajdą Państwo na stronie festiwalu.

Chcąc możliwie szeroko zaprezentować osiągnięcia naukowe lokalnej społeczności pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w obchodach XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki. W związku z tym zapraszamy na spotkanie z nauką. Do sukcesu Bałtyckiego Festiwalu Nauki konieczny jest liczny udział podmiotów badawczych, instytucji wspierających badania oraz zajmujących się ich upowszechnianiem, jak rownież liczna rzesza odbiorców w każdym wieku.
Jesteśmy głęboko przekonani, że działając wspólnie zorganizujemy imprezę, która przyniesie satysfakcję obu stronom - publiczności i organizatorom.

Z góry dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia.

W imieniu organizatorów

Beata Stawarska
Lokalny Koordynator
XI BałtyckiegoFestiwalu Nauki