logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Ludzie i miejscaPrzyroda Polski PółnocnejForma funkcja nowoczesnośćZ kolekcji Sierakowskich

Wydarzenia / Wystawa: Plebiscyt w Prusach Wschodnich i Zachodnich 11 lipca 1920 r.

 

Wystawa zorganizowana we współpracy z Centrum Kultury Prus Wschodnich
w niemieckim Ellingen w ramach projektu wystawienniczo-edukacyjnego z okazji 90 - tej rocznicy Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach, organizowanego przez Pracownię Regionalną przy Kwidzyńskim Centrum Kultury oraz Muzeum w Kwidzynie - Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku.Partnerami projektu są: Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku, Archiwum Państwowe w Olsztynie, Westpreussisches Landesmuseum w Münster, Archiwum Miejskie w Celle oraz Kulturzentrum Ostpreussen w Ellingen.

Głównym celem jest promowanie i upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z głosowaniem plebiscytowym na Powiślu w lipcu 1920 oraz kształtowanie umiejętności dialogu międzykulturowego pomiędzy Polakami i Niemcami. Kontynuacja i rozwinięcie tematyki wystawy w ramach projektu odbędzie się w Czarnej Sali Kwidzyńskiego Centrum Kultury we wrześniu 2010 r.

Otwarcie wystawy odbyło się dnia 09.07. 2010 r. o godz. 17 .00 salach zamkowych Muzeum w Kwidzynie. Wernisaż przygotowany został i sponsorowany przez Hotel i Restaurację
Le Manoir: www.lemanoir.com.pl

Wystawa prezentuje oryginalne materiały o okresu głosowania plebiscytowego 1920 r.
pochodzące ze zbiorów Muzeum w Kwidzynie oraz Muzeum Zamkowego w Malborku. Ekspozycji towarzyszą 42 tablice tematyczne w języku polskim i niemieckim oraz prezentujące temat. Reprodukcje ilustrujące tablice pochodzą ze zbiorów Centrum Kultury Prus Wschodnich z Ellingen. www.kulturzentrum-ostpreussen.de

Wystawę przygotowali dr Wiesław Gogan - Centrum Kultury Prus Wschodnich oraz Sylwia Tatara – Muzeum w Kwidzynie.
Wystawa prezentowana będzie do końca roku w salach zamkowych jako cześć projektu wystawienniczo - edukacyjnego. We wrześniu ukaże się także wspólne polsko – niemieckie wydawnictwo do tematu. Wystawa prezentowana jest jednocześnie również w Niemczech w Ellingen. Otwarcia wystawy dokonali: Wicedyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku dr Janusz Trupinda oraz Dyrektor Centrum Kultury Prus Wschodnich z Ellingen /Bawaria – Wolfgang Freyberg. Gościem specjalnym był także Pan Joachim Bleicker – Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku. Głos zabrali również – Wojciech Weryk – pełnomocnik Burmistrza Miasta Kwidzyna oraz Antoni Barganowski – historyk i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu podkreślając znaczenie wystawy w wymiarze współpracy polsko – niemieckiej związanej wspólnym dziedzictwem kulturowym i historią regionu oraz edukacją.

Głównym celem projektu organizowanego przez Pracownię Regionalną przy Kwidzyńskim Centrum Kultury oraz Muzeum w Kwidzynie - Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku.
jest promowanie i upowszechnianie wiedzy historycznej, związanej z głosowaniem plebiscytowym, przeprowadzonym na Powiślu w lipcu 1920 roku, w związku z 90 rocznicą plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu, poprzez zorganizowanie wystawy historycznej. Celem ponadregionalnym jest dodatkowo próba nawiązania normalnego dialogu pomiędzy Polakami i Niemcami, na kanwie wypracowania obiektywnego scenariusza wystawy, pokazującego obie strony sporu o granicę, ale zmuszającego odwiedzających do wyciągania własnych wniosków, bez narzucania złych osądów, doświadczeń i wypaczeń sprzed lat.

Zorganizowana wystawa czasowa, w której połączone zostaną elementy historii miasta i regionu Powiśla spełni funkcję kształtowania własnej tożsamości oraz umiejętności dialogu międzykulturowego. We wrześniu wystawa "wyjdzie" poza ramy jednego miejsca - zakłada elementy przekazywania wiedzy "w pigułce" w różnych częściach miasta - rozpropagowana zostanie przez elementy stałe (słupy ogłoszeniowe) na ulicach oraz przez działanie partnerów medialnych, gdzie duży wkład wniosą także współorganizatorzy - muzeum oraz archiwa.
Taki sposób promowania wiedzy będzie spełniał elementy propagowania stylu życia opartego na aktywnym uczestnictwie w kulturze.

Bardzo ważnym i chyba najważniejszym celem samej wystawy jest założenie „nadrzędne” polegające na zachęceniu zwiedzających do wyciągania własnych wniosków z odbytej wycieczki w czasie do 1920 roku, na temat polityki wielkich mocarstw, traktatu wersalskiego w punktach, dotyczących regulacji granic, czy wreszcie w kwestiach współżycia Polaków i Niemców i kwestii związanych z głosowaniem za przynależnością terytorialną Powiśla po 1920 roku.
Chodzi tu o dwa elementy, mianowicie dotychczasowe, jednostronne przekazywanie wiedzy historycznej oraz wzajemne stosunki pomiędzy dwoma narodami, zamieszkującymi te ziemie, a więc pomiędzy Polakami i Niemcami.