logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Przyroda Polski PółnocnejZ kolekcji SierakowskichCiałopalenieLudzie i miejsca

Wydarzenia / Wystawa: Mennonici na Żuławach. Ocalone dziedzictwo

Wystawa Mennonici na Żuławach. Ocalone dziedzictwo, jest opowieścią o niezwykłej społeczności, dla której przez cztery stulecia delta Wisły była ojczyzną. Opowieścią o ocalonych śladach ich obecności, a także o tych, których materialna postać bezpowrotnie została utracona.
Mennonityzm kształtował się około połowy XVI wieku na marginesie szerszego ruchu protestanckiego rozwijającego się w Niderlandach i północnych Niemczech i wiąże się z postacią Menno Simonsa, który nadał mu kierunek i nakreślił założenia. Mennonici opuszczali Niderlandy uchodząc przed niepokojami i wojnami religijnymi. Przybywali do Prus Królewskich, gdzie zyskali prawo osiedlenia - włączeni zostali w proces zagospodarowania depresyjnych ziem żuławskich i dolin nadwiślańskich, liczyć również mogli na tolerancję dla swego wyznania.
Mennonici, osiedlając się od XVI wieku na Żuławach, stali się współgospodarzami tej ziemi trwając na niej aż do zakończenia drugiej wojny światowej. Przyczynili się w wielkim stopniu do powstania specyficznego krajobrazu - nie tylko architektonicznego, ale i kulturowego. Poza obszarem Żuław społeczność mennonicka występowała w znacznie mniejszych skupiskach - wyspach osadniczych położonych w dolinie dolnej Wisły m. in. w Dolinie Kwidzyńskiej.
Na wystawie przedstawiono zarys historii mennonitów jako społeczności zintegrowanej wokół swego wyznania oraz zaprezentowano zachowane ślady obecności mennonitów - zabytki kultury materialnej, dokumenty rękopiśmienne, drukowane, przedstawienia ikonograficzne, fotografie, mapy. Zabytki pochodzą ze zbiorów muzealnych, archiwów, bibliotek i kolekcji prywatnych.
Wystawie towarzyszy publikacja wydana prze Muzeum Narodowe w Gdansku, na którą składają się artykuły przedstawiające społeczność mennonicką w różnorodnych aspektach jej funkcjonowania i osadzenia w kulturze Żuław.
Do realizacji projektu zaproszeni zostali przedstawiciele społeczności i stowarzyszeń mennonickich z Europy i Ameryki Północnej; Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski, Żuławskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej.

Koncepcja i scenariusz wystawy:
Ewa Gilewska - Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział Etnograficzny w Oliwie

Aranżacja plastyczna:
Hanna Błaszkowska – Gregor

Oświetlenie:
Krzysztof Paluch

Komisarz kwidzyńskiej edycji wystawy:
Sylwia Tatara

Wystawa dostępna w Muzeum w Kwidzynie od 20 czerwca do 15 października 2008 roku.