Zamek<br />w Kwidzynie
Zamek w Kwidzynie zamknięty 7.11-29.11Forma funkcja nowoczesnośćCiałopalenieAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 lat

Wydarzenia / Wesołych Świąt od Muzeum Zamkowego w Malborku

Wesołych Świąt od Muzeum Zamkowego w Malborku

Drodzy Przyjaciele Muzeum Zamkowego w Malborku, Nasi Goście i Współpracownicy, Szanowni Państwo!

 

Dobiega końca adwentowy czas oczekiwania i już za chwilę cieszyć się będziemy Świętami Narodzenia Pańskiego. Kończy się także ten wyjątkowy dla nas wszystkich i ciężki rok, który przyniósł tak drastyczną zmianę naszego życia. Wielu z nas pandemia dotknęła osobiście, a z jej skutkami borykamy się wszyscy. I choć mamy świadomość, że konsekwencje tego, co się wydarzyło pozostaną z nami na dłużej, to chcemy wierzyć, że podobnie trudny rok już się nie powtórzy. Że skończą się zagrożenia i ograniczenia, że będziemy mogli czerpać radość z osobistego spotkania we wnętrzach naszych zamków. A przede wszystkim, że będziemy wszyscy zdrowi i bezpieczni.

 

Z całego serca, w imieniu zespołu Muzeum Zamkowego w Malborku z oddziałami w Kwidzynie i Sztumie i swoim własnym życzę Państwu Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz radości, pogody ducha, nadziei, a nade wszystko zdrowia w Nowym Roku. Dziękujemy, że byliście z Nami!

 

Janusz Trupinda

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.