logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Z kolekcji SierakowskichLudzie i miejscaForma funkcja nowoczesnośćCiałopalenie

Wydarzenia / Spotkania z historią: „Piśmiennictwo polskie w XIX i XX stuleciu nie tylko na Warmii przez ks. W. Barczewskiego”

 

 dr Jan Chłosta- O Powiślu w książce „Piśmiennictwo polskie w XIX i XX stuleciu nie tylko na Warmii przez ks. W. Barczewskiego”

Książka „Piśmiennictwo polskie w XIX i XX stuleciu nie tylko na Warmii” prezentuje teksty ks. Walentego Barczewskiego publikowane wcześniej, tj. w latach 20 XX wieku w „Gazecie Olsztyńskiej”. Wśród nich są teksty dotyczące Powiśla: „Geografia sztumskiego Powiśla” oraz rozdział pt. „Administratura Pomezańska” w opracowaniu „Nowe kościoły katolickie na Mazurach”

Wśród uczestników spotkania rozlosowane będą publikacje Muzeum Zamkowego w Malborku oraz książka „ Piśmiennictwo polskie w XIX i XX stuleciu...” wydana przez Agencję WIT.

O autorze:

dr Jan Chłosta jest historykiem związanym z olsztyńskim środowiskiem humanistycznym. Jest cenionym autorem książek dotyczących historii oraz kultury Warmii i Mazur, w tym m.in. „Słownika Warmii”. Jest także autorem i redaktorem wydanych drukiem serii wspomnień zasłużonych luminarzy kultury polskiej, m.in. Władysława Gębika.