logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
CiałopalenieKonserwacja KabinetuPrzyroda Polski PółnocnejLudzie i miejsca

Wydarzenia / Rozstrzygnięcie konkursu ornitologicznego. Edycja dla młodzieży.

 

W ostatni piątek, 4 listopada, w Muzeum Zamkowym w Kwidzynie odbył się wielki finał II Konkursu Ornitologicznego „Ptaki wokół nas”- edycja dla młodzieży. Z testem, który składał się z 30 pytań z zakresu m.in. znajomości gatunkowej ptaków, podstawowych wiadomości nt. morfologii i przystosowania do lotu oraz ustawy o ochronie przyrody zmagało się 15 uczestników, którzy w etapie szkolnym (28.09.2011r.) zdobyli największą ilość punktów.
Dotarcie do samego finału, tak jak do gniazda żurawia, nie było jednak łatwe. Po rozstrzygnięciu i wyłonieniu na etapie szkolnym najlepszych uczestników, każdy z nich wziął udział w warsztatach terenowych. W dniu 1 października bieżącego roku, grupa 15 osób oraz 2 specjalistów z zakresu ornitologii wybrała się na wspólne ptasie obserwacje z okazji Europejskich Dni Ptaków. Ponadto każdy uczestnik, który zakwalifikował się do finału zobowiązany był do przeprowadzania i udokumentowania samodzielnych wypraw terenowych, celem było poszerzenie swojej wiedzy na temat sposobów obserwowania zachowań i życia ptaków.
Finałowy test rozpoczął się krótkim wprowadzeniem. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. Komisja konkursowa w składzie:

Karol Stawski – przyrodnik i pracownik Działu Przyrody Muzeum w Kwidzynie;
Robert Pipczyński - ornitolog i Członek Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa z Kwidzyna;
Janusz Kowalak – koordynator projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna”, w ramach którego odbywał się konkurs, Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa;

Po sprawdzeniu wszystkich prac, do ścisłego finału zakwalifikowała trójkę uczniów, która w teście zgromadziła największą ilość punktów. Reprezentant I Liceum Ogólnokształcącego i dwie reprezentantki II Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie dzielnie zmagali się z gradem pytań. Jak się okazało, nie wszystkie pytania kierowane do finalistów były proste. Po dzielnej i uczciwej rywalizacji składającej się z 5 rund pytań podium przedstawia się następująco:

• miejsce I - Wojciech Wojtaś z I LO w Kwidzynie
• miejsce II - Paulina Taczyńska z II LO w Kwidzynie
• miejsce III - Marta Biskup z II LO w Kwidzynie

W finałowych podchodach ponadto udział wzięli uczniowie I i II Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie:

• Monika Bełdycka,
• Natalia Czermińska,
• Karol Budzeń,
• Anna Lenczewska,
• Lucyna Czajkowska,
• Anna Jagodzińska,
• Michał Klejman,
• Anna Dąbrowska,
• Mikołaj Samborski,
• Krzysztof Białkowski,
• Bartosz Żółtański,
• Weronika Szudzińska.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy II Konkursu Ornitologicznego „Ptaki wokół nas” – edycja dla młodzieży odebrali dyplomy i drobne upominki. Zwycięskiej trójce wręczono nagrody w postaci sprzętu do ornitologicznych obserwacji oraz publikacji. Dla wszystkich przygotowano również poczęstunek.
Trzeba przyznać, iż poziom wiedzy, jaki w trakcie finału zaprezentowali wszyscy uczestnicy konkursu okazał się imponujący. W związku z tym zachęcamy do dalszego pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań z zakresu ornitologii oraz udziału w kolejnej edycji Konkursu Ornitologicznego „Ptaki wokół nas”, która odbędzie się już za rok!