logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Konserwacja KabinetuLudzie i miejscaPrzyroda Polski PółnocnejCiałopalenie

Wydarzenia / Projekt edukacyjno -wystawienniczy: Plebiscyt 1920 roku na Powiślu, Warmii i Mazurach

Głównym celem projektu jest promowanie i upowszechnianie wiedzy historycznej, związanej z głosowaniem plebiscytowym, przeprowadzonym na Powiślu w lipcu 1920 roku, w związku z 90-tą rocznicą plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu, poprzez zorganizowanie nowoczesnej, multimedialnej i interaktywnej wystawy historycznej. Celem ponadregionalnym jest próba nawiązania dialogu pomiędzy Polakami i Niemcami, na kanwie obiektywnego scenariusza wystawy, pokazującego obie strony sporu o granicę, skłaniającego odwiedzających do wyciągania własnych wniosków, bez narzucania osądów, doświadczeń i wypaczeń sprzed lat.

Na wspólnej wystawie przygotowanej przez partnerów projektu, połączone zostaną elementy historii miasta Kwidzyna i Powiśla ze współczesnością, tradycja z nowoczesnością, a ekspozycja spełni funkcję kształtowania własnej tożsamości oraz umiejętności dialogu międzykulturowego.

Wystawa zaprezentowana zostanie w budynku dawnego Heimatmuseum Westpreussen, a obecnie Kwidzyńskiego Centrum Kultury przy ul. Słowiańskiej. Ekspozycja podzielona będzie na dwie części: polską i niemiecką oraz skonstruowana w taki sposób, aby zwiedzający potrafili wyciągnąć własne wnioski na temat polityki wielkich mocarstw, traktatu wersalskiego, regulacji granic czy w kwestiach współżycia Polaków i Niemców i zagadnień związanych z głosowaniem za przynależnością terytorialną Powiśla po 1920 roku.

W ramach projektu przewidziane jest również wyjście z tematyką wystawy w przestrzeń miejską, poprzez zainstalowanie w kilku kluczowych punktach miasta tymczasowych słupów ogłoszeniowych, informujących o ekspozycji i rocznicy, ale także zawierających podstawowe informacje na temat plebiscytu. Mieszkańcy i turyści będą mieli okazję do poznania cząstki historii, idąc do miasta, sklepu czy na spacer. Taki sposób promowania wiedzy ma na celu propagowanie stylu życia opartego na aktywnym uczestnictwie w kulturze.

Partnerzy projektu:

Kwidzyńskie Centrum Kultury – Pracownia Regionalna
Muzeum w Kwidzynie, Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku
Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku
Archiwum Państwowe w Olsztynie
Archiwum Miejskie w Celle, Niemcy
Westpreussisches Landesmuseum, Münster - Wolbeck, Niemcy
Kulturzentrum Ostpreussen, Ellingen, Niemcy