logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Forma funkcja nowoczesnośćPrzyroda Polski PółnocnejLudzie i miejscaCiałopalenie

Wydarzenia / Obchody jubileuszy 65-lecia Muzeum w Kwidzynie

Dnia 4 grudnia 2015 roku, z okazji Jubileuszu 65 lecia Muzeum  w Kwidzynie,  odbyło się  uroczyste spotkanie  przyjaciół, sympatyków, współpracowników  oraz byłych i obecnych pracowników  Muzeum.  Kwidzyńskie Muzeum zostało otwarte  20 listopada 1950 roku.  W pierwszym okresie działalności podlegało  Ministerstwu Kultury i Sztuki, a bezpośredni nadzór nad nim  sprawowało Muzeum  Pomorskie (późniejsze Muzeum Narodowe)  w Gdańsku.  Od 1963 r., przez  niespełna 9 lat,  zarządzane było przez Prezydium Rady Powiatowej w Kwidzynie. Od 1972 roku ponownie  jest instytucją państwową, jako  Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku.  Zgromadziło do dziś  około 6200 muzealiów  dotyczących  historii, kultury i środowiska przyrodniczego Powiśla.  Prowadzi interesującą działalność edukacyjną , badawczą i  wystawienniczą. Współdziała z lokalnymi organizacjami społecznymi i kulturalnymi. Na co dzień  sprawuje opiekę  nad  zamkiem kapituły pomezańskiej,  który - wraz z przylegającą doń katedrą -   jest  jednym z najcenniejszych średniowiecznych zabytków   architektury  sakralno – obronnej  w Polsce.

Organizatorem i pierwszym kierownikiem Muzeum był Alfons Lemański.  Później kierowali nim kolejno: Mieczysław Haftka, Halina Sampławska,  dr Antoni Pawłowski i Sylwia Tatara. Przez pewien czas bezpośrednią opiekę nad Muzeum sprawował  dr hab. Janusz Hochleitner , który będąc  wicedyrektorem MZM,  równocześnie  pełnił obowiązki kierownika Muzeum w Kwidzynie.  Od października 2013 r.  kieruje nim Janusz Cygański. Podczas jubileuszowego spotkania przywołał  on pamięć  i zasługi wieloletnich pracowników Muzeum, m.in.:  Stanisława  Czernego, Ryszarda Domaradzkiego, Magdaleny Bółkowskiej, Barbary Wilk- Malinowskiej oraz Zenona Dębowskiego i Karola Stawskiego.  Tych troje ostatnich, dyrektor Mariusz Mierzwiński wyróżnił  listami  gratulacyjnymi  i pamiątkowymi  medalami  wybitymi przez Muzeum Zamkowe  w Malborku. 

Podczas jubileuszowego spotkania  dyrektor Mariusz Mierzwiński otworzył  muzealną Pracownię Edukacyjną i nadał jej imię Alfonsa Lemańskiego – regionalisty i – jak już wspomniano- założyciela oraz kierownika Muzeum  w latach 1950-1975. Sylwetkę i zasługi Patrona Pracowni przedstawił Henryk Michalik - kwidzyński historyk.  Na uroczystości  obecni byli członkowie rodziny Alfonsa Lemańskiego, m.in. jego córki i synowie: Teresa Mazur, Alina Dymarska, Janusz Lemański i Wojciech Lemański.  W Pracowni przygotowano okolicznościową ekspozycję  pamiątek związanych z A. Lemańskim. Wystawiono m.in. maszynę do pisania, na której  Lemański pisał  swoje prace naukowe i popularyzatorskie. Podczas uroczystości Rodzina postanowiła przekazać te  pamiątki do zbiorów  kwidzyńskiego Muzeum.

W części artystycznej wystąpił Olsztyński Zespół Kameralny Pro Musica Antiqua, który wykorzystując świetną akustykę  refektarza, dał piękny koncert muzyki klasycznej i współczesnej.  A kiedy wybrzmiały ostatnie akordy otrzymał oklaski na stojąco.

Wśród licznie zgromadzonych gości  byli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i organizacji społecznych współpracujących  z Muzeum.  Gratulacje i życzenia Jubilatom na ręce dyrektora  MZM Mariusz Mierzwińskiego i kierownika oddziału MZK Janusza Cygańskiego złożyli  m.in.,  Jerzy Godzik Starosta Kwidzyński i Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego.  Andrzej Krzysztofiak – Burmistrz Kwidzyna i  Kazimierz Gorlewicz- przewodniczący Rady Miasta Kwidzyna,  Krzysztof Słowiński – dyrektor  Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Gór Dylewskich w Jerzwałdzie.  Ewa Śmiejkowska - dyrektor  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kwidzynie,  dr Piotr Widz – dyrektor Biblioteki Miejsko- Powiatowej w Kwidzynie, oraz Antoni Barganowski -  prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej.   

 (JC)

 

Autorzy zdjęć:  Lech i Bożena  Okońscy