Zamek<br />w Kwidzynie
Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPrzyroda Polski PółnocnejCiałopalenieDARMOWY LISTOPAD 2022

Wydarzenia / Noc Muzeów 2015

Europejska Noc Muzeów w Kwidzynie

W  sobotę , 16 maja od godz. 19 –tej do północy było bardzo gwarno w kwidzyńskim zamku. Tegoroczna Noc Muzeów odbyła się pod hasłem „Życie i kultura mieszkańców średniowiecznej Pomezanii”.  Program nawiązywał do tematyki dwu wystaw otwartych kilka dni wcześniej.  Były warsztaty , prezentacje, pogadanki… O tym jak żyli, w co się ubierali i co jedli  dawni mieszkańcy dzisiejszego Powiśla mówiła Joanna Jezierska. Ona też prowadziła pokazy i warsztaty średniowiecznych  technik tkackich. O tym jak wyglądał krajobraz przyrodniczy Pomezanii w średniowieczu  mówił Adam Juźwiak. Natomiast Łukasz Rzepczyński przywoływał pamięć o Waldemarze Heymie, archeologu i etnografie – twórcy Muzeum Prus Zachodnich w Kwidzynie (1926 r.).  W czasie nocnego zwiedzania zamku młodzi kwidzyńscy matematycy, pod opieką dyrekcji i pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, przedstawiali mieszkańcom Kwidzyna i turystom ciekawe wyniki swoich  obliczeń związanych z zamkiem. Specjalnym prezentem muzycznym był koncert naszego kolegi Tomasza Bogdanowicza (na co dzień kierownika Działu Edukacji w Muzeum Zamkowym w Malborku), który  -akompaniując sobie na gitarze- wspaniale zaśpiewał piosenki  z wierszami Edwarda Stachury. Bisował!                                                                                                                                                                   

Do organizacji  Nocy w Muzeum włączyło się Kwidzyńskie Centrum Kultury , które  przygotowało program pn. „Smaki Powiśla”. W Tabularium   czynna była wystawa dawnego sprzętu i naczyń kuchennych. Promowano nowe książki. W katedrze odbył się koncert organowy, a w Kinie seans filmu „Noc w Muzeum”.

Na dziedzińcu zamkowym stanęły stragany z pamiątkami.

 

 Tej nocy Muzeum w Kwidzynie odwiedziło  2 tys.  osób. 

PROGRAM ATRAKCJI:

Muzeum – zamek

Życie i kultura mieszkańców średniowiecznej Pomezanii

19.00 – 24.00

-warsztaty i prezentacje o  średniowiecznych Pomezanach - dawnych mieszkańcach dzisiejszego Powiśla, o tym jak żyli, jak się ubierali, co jedli  itp.:

-pogadanki o krajobrazie przyrodniczym Pomezanii w średniowieczu

-przypomnienie działalności Waldemara Heyma - organizatora pierwszego Muzeum w Kwidzynie  (1926 r.)

- nocne zwiedzanie  wystaw i zamku ; spotkanie  z młodymi matematykami, którzy podczas  marcowej  „Nocy matematyki”  dokonali niezwykle interesujących wyliczeń związanych z zamkiem

Wystawy:

-„Prusowie. Życie  i kultura  mieszkańców średniowiecznej Pomezanii w XII-XV wieku”   

-„Waldemar Heym – regionalista, archeolog i etnograf, twórca pierwszego Muzeum w Kwidzynie”

-„Przyroda Polski północnej”

-„Z przeszłości Kwidzyna”

-”Kultura ludowa  Dolnego Powiśla”

-„Kolekcja sztuki hrabiów Sierakowskich z Waplewa Wielkiego na Powiślu”

-„Ciałopalenie w pradziejach” 

Ponadto:

20.30 – muzyczny prezent: koncert śpiewanej poezji w wykonaniu Tomasza Bodanowicza

 (zimowy refektarz)

 19.00- 24.00 – na dziedzińcu zamkowym:  prezentacje, stragany, niespodzianki,  gry i zabawy

 

Tabularium, Krypta Wielkich Mistrzów

Smaki Powiśla

 20.00 - co to jest haferflok, marcepan, ciastko z glancem - spotkanie dla dzieci

20.30 - co jadano na Powiślu przed II wojną światową

21.00 - jak konserwowano żywność na Powiślu?

21.30 - co jadano w święta?

22.00 - najbardziej charakterystyczne potrawy Powiśla XIX wieku

22.30 - porady gospodyni domowej Powiśla 

ponadto:

od 20.00 - kawiarenka pod chmurką - przed Tabularium

od 20.00 - wystawa - kuchnia na Powiślu w XIX wieku - lokal obok Tabularium

od 20.00 - opowieści z Krypty - Krypta Wielkich Mistrzów

Kino 

23.00 - film "niespodzianka" - tytuł jak nazwa imprezy

 

Katedra pw. Św. Jana Ewangelisty 

19.30 - spotkanie z Kazimierzem Trybulskim: „Kwidzyn w średniowieczu”

            kaplica Bł. Doroty w Katedrze (wejście od strony Krypty Wielkich Mistrzów)

 

22.00 - koncert organowy w Katedrze - Florian Strzyżewski

        zbiórka przed wejściem od strony Krypty Wielkich Mistrzów

 

Do nocnych odwiedzin zapraszają: 

Muzeum w Kwidzynie,

Kwidzyńskie Centrum Kultury – Pracownia Regionalna,

 

Parafia Katedralna  pw. św,. Jana Ewangelisty

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.