logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Forma funkcja nowoczesnośćCiałopaleniePrzyroda Polski PółnocnejZ kolekcji Sierakowskich

Wydarzenia / Konkurs ornitologiczny

 

Muzeum w Kwidzynie Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku oraz Nadleśnictwo Kwidzyn zapraszają do udziału w III Konkursie Przyrodniczym „Ptaki wokół nas - LAS”
Tegoroczne zmagania są kontynuacją odbywających się w poprzednich latach konkursów Ornitologicznych. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatów kwidzyńskiego i sztumskiego.

Konkurs odbywać się będzie w trzech etapach:

- szkolnym - samodzielne przygotowanie uczniów zakończone szkolnym testem eliminacyjnym

- warsztatowym - udział 30 uczestników wyłonionych w etapie szkolnym w warsztatach kameralnych i terenowych oraz samodzielne wyprawy

- finałowym - test z wiedzy i umiejętności rozpoznawania ptaków odbywający się w Nadleśnictwie Kwidzyn.

Organizatorzy zapewniają opiekę merytoryczną, sprzęt, transport w trakcie zajęć terenowych oraz ciekawe nagrody. Nagrodami są akcesoria do obserwacji ornitologicznych oraz publikacje przyrodnicze.

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu warsztatowego:

 

Szkoła:                                                                     Imię i nazwisko:

1. Gimnazjum w Wandowie                                  Paulina Kłos

2. Gimnazjum w Wandowie                                 Agnieszka Krzywdzińska

3. I LO w Kwidzynie                                                Damian Gruza

4. I LO w Kwidzynie                                                Monika Bełdycka

5. I LO w Kwidzynie                                               Anna Lenczewska

6. ZS w Nebrowie Wielkim                                  Natalia Nowak

7. ZS w Nebrowie Wielkim                                 Szymon Januszewski

8. ZSP nr 4 w Kwidzynie                                      Dawid Cieciera

9. II LO w Kwidzynie                                              Mikołaj Samborski

10. II LO w Kwidzynie                                            Anna Jagodzińska

11. II LO w Kwidzynie                                            Patryk Zając

12. II LO w Kwidzynie                                            Kamila Walas

13. II LO w Kwidzynie                                            Michał Klejman

14. II LO w Kwidzynie                                            Patryk Karalus

15. II LO w Kwidzynie                                            Krzysztof Białkowski

16. Społeczne Gimnazjum i LO w Kwidzynie   Wiktoria Wilk

17. Społeczne Gimnazjum i LO w Kwidzynie   Agnieszka Poznańska

18. Społeczne Gimnazjum i LO w Kwidzynie   Agnieszka Bogiel
Szczegółowy harmonogram wydarzenia znajduje się w załączniku

Zgłoszenia do konkursu można zadeklarować do 8 października br. do godziny 13:00, przy czym test eliminacyjny etapu szkolnego odbędzie się we wszystkich szkołach dnia 9 października o godzinie 12: 00.

Zgłoszeniem do konkursu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia (załącznik zaproszenia do konkursu)

 

faksem: ( 55 ) 646 – 37 – 81
mailowo (skan listy zgłoszeniowej): a.juzwiak@zamek.malbork.pl

Regulamin, zakres tematyczny testu szkolnego, harmonogram oraz bieżące informacje o konkursie do pobrania poniżej:

ZAPROSZENIE
REGULAMIN KONKURSU
HARMONOGRAM KONKURSU
ZAKRES TEMATYCZNY

Serdecznie zapraszamy!