logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Forma funkcja nowoczesnośćCiałopalenieKonserwacja KabinetuZ kolekcji Sierakowskich

Wydarzenia / KONFERENCJA: Uniwersalne i regionalne uwarunkowania kultu "kwidzyńskiej rekluzy" - bł. Doroty z Mątów Wielkich.

 

PROGRAM KONFERENCJI

14.30 - Otwarcie konferencji przez organizatorów

14.40 - Słowo wstępne Ordynariusza Elbląskiego ks. bpa dra Jacka Jezierskiego

14.50 - Obrady (moderator dr hab. Janusz Hochleitner prof. UWM)

 

1) Średniowieczny proces kanonizacyjny bł. Doroty w Kwidzynieks. bp prof. dr hab. Julian Wojtkowski

2) Niektóre aspekty pobożności bł. Doroty z Mątów Wielkich - ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski

3) Modlitwa podstawą życia duchowego bł. Doroty - dr Marta Kowalczyk

4) Koncepcja miłości w ujęciu bł. Doroty - ks. dr Sławomir Małkowski

5) Rola darów Ducha Świętego w życiu bł. Doroty - ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Mróz

6) Ikonografia bł. Doroty z Mątów Wielkich - mgr Alicja Grabowska-Łysenko

7) Obraz bł. Doroty z kościoła p.w. śś Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich w świetle badań i działań konserwatorskich -mgr Daria Zasada-Kłodzińska i mgr Klaudia Zielińska

8) Ikona bł. Doroty formą przekazu jej duchowości - ks. Dariusz Sonaka

9) Badanie malowideł ściennych w kościele w Mątowach Wielkich - prof. dr hab. Bogumiła J. Rouba, mgr Daria Zasada-Kłodzińska i mgr Teresa Łękawa-Wysłouch

10) Średniowieczna Święta a człowiek XXI w. (Kulisy powstawania książki o bł. Dorocie) -  s. Kamila Leszczyńska

 

17.30 - Dyskusja

 18.00 - Msza Odpustowa w Katedrze Kwidzyńskiej