logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Ludzie i miejscaZ kolekcji SierakowskichForma funkcja nowoczesnośćKonserwacja Kabinetu

Wydarzenia / Konferencja: Aleje Dolnego Powiśla. Podsumowanie

Poniżej przedstawiamy posumowanie konferencji poświęconej Alejom Dolnego Powiśla, autorstwa Adama Juźwiaka z Muzeum w Kwidzynie.

Po raz kolejny rozmawialiśmy o alejach....
W kwidzyńskim zamku 19 września odbyła się konferencja „Aleje Dolnego Powiśla” wpisująca się w trwający już od kilku lat dialog na temat tych cennych a jednocześnie problematycznych zadrzewień przydrożnych.
Spotkanie odbyło się dzięki współpracy Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa oraz Muzeum w Kwidzynie jako jedno z wydarzeń ogólnopolskiego programu „Drogi dla Natury” (więcej na temat www.aleje.org). Obie wymienione organizacje, działają na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na Powiślu, zaprosiły wybranych eksperci aby ukazać temat alei z różnych stron. Uczestnicy konferencji słuchali między innymi wykładu prof. dr hab. Jacka Borowskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na temat wartości drzew w otoczeniu człowieka oraz Adama Juźwiaka z Muzeum w Kwidzynie o wartościach ekologicznych i biologicznych alei przydrożnych w krajobrazie rolniczym. Prekursor ochrony alei w Polsce, Krzysztof Worobiec ze Stowarzyszenia na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego Mazur, opowiadał o historii alei i przyczynach ich zanikania natomiast Marcin Ryś z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prezentował trudny problem bezpieczeństwa i modernizacji dróg ujętych w szpalery drzew. Dorota Chmielowiec – Tyszko, lider rozwoju regionu turystycznego „Dolina Baryczy”, dzieliła się swoim doświadczeniem wykorzystywania walorów przyrodniczych w budowaniu produktu turystycznego a Robert Pipczyński ze Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa relacjonował osiągnięcia „kwidzyńskich ekologów” w zakresie ochrony alei. Konferencja miała wyraźny wydźwięk humanistyczny dzięki końcowym referatom. Prof. dr hab. Janusz Hochleitner wicedyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku prezentował temat krajobrazu kulturowego Warmii natomiast pisarz i poeta Marek Stokowski, również z Muzeum Zamkowego w Malborku, w oparciu o własną powieść „Stroiciel lasu” przedstawił przemyślenia na temat blasków i cieni krajobrazu Powiśla. Całość spotkania komentarzem spinał krajowy lider obrony alej – Piotr Tyszko-Chmielowiec z Fundacji Eko-Rozwoju z Wrocławia


Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele powiślańskich samorządów, m.in. w osobie wójta gminy Gardeja - Kazimierza Kwiatkowskiego oraz urzędnicy, leśnicy, przyrodnicy, nauczyciele, regionaliści, historycy, przedstawiciele biznesu i osoby prywatne.


Spotkanie nie obyło się bez wspomnienia o nierozwiązanym wciąż, problemie drogi krajowej 55 na odcinku Kwidzyn-Gardeja. Jest to przykład konfliktów jakie rodzą się w kontekście alei. Wartości kulturowe, historyczne, estetyczne i przyrodnicze alei jest trudne do oszacowania. Jednak ich usytuowanie w skrajni obecnych dróg stwarza niebezpieczeństwo przez co aleje są często obiektami budzącymi niechęć społeczną. Takie nagromadzenie wartości i trudność czyli zadrzewienia przydrożne, prawdziwym węzłem gordyjskim, z którym przychodzi się nam dziś mierzyć. Oby wprowadzane rozwiązania były najlepszymi z możliwych. Temu celowi służyła konferencja.

 

Galeria zdjeć:

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.536881899717040.1073741829.208072115931355&type=3

Program Konferencji

 

Referaty:

Aleje jako walor przyrodniczo-krajobrazowy w kreowaniu lokalnego produktu turystycznego

Aleje przydrożne - wyjątkowy element krajobrazu. Jak powstały, dlaczego znikają, kto i jak je ocali?

To służby drogowe posadziły aleje – możliwości rozwiązania problemu starych alei

Skarb krajobrazu

Aleja jako element krajobrazu kulturowego „Świętej Warmii”