logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Z kolekcji SierakowskichPrzyroda Polski PółnocnejLudzie i miejscaForma funkcja nowoczesność

Wydarzenia / Konferencja: Aleje Dolnego Powiśla


Konferencja
poświęcona będzie tematowi zadrzewień przydrożnych powszechnych na terenach dawnych Prus Wschodnich. Organizatorzy stawiają sobie za  cel ochronę dziedzictwa  regionu Dolnego Powiśla. Wierzą, że kulturowa, estetyczna i przyrodnicza  wartość alei jest  godna zachowania dla następnych pokoleń. W tym celu, nie po raz pierwszy , podejmują dialog mający na celu budowanie pozytywnego wizerunku alei jako istotnego elementu krajobrazu kulturowego.

Tematy prelekcji mają prowokować do przemyśleń na temat wartości zadrzewień przydrożnych, zwłaszcza w kontekście podnoszenia jakości życia lokalnych  społeczności.

Konferencja odbywa się w szczególnym momencie. Zakończony został pierwszy rok projektuDrogi dla Natury Kampania na rzecz zadrzewień, w którym  Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa współpracowało z wybranymi samorządami w zakresie ochrony zadrzewień w krajobrazie.

W związku z ograniczoną ilością miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu.

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod numerem:
(55) 261-22-16 / Sekretariat  Stowarzyszenia  Eko-Inicjatywa / 

Wszelkie pytania proszę kierować do: Adam Juźwiak (Dział Przyrody Muzeum w Kwidzynie)
email: a.juzwiak@zamek.malbork.pl

PROGRAM KONFERENCJI:

9:30-10:00 – Rejestracja uczestników – krużganki I piętra zamku w Kwidzynie

 

10:00-10:15 – Rozpoczęcie konferencji , powitanie przybyłych gości przez wicedyrektora MZM – dr hab. Janusza Hochleitnera

Moderator dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec (Fundacja EkoRozwoju)

10:20 -10:40 - Prezentacja programu „ Drogi dla Natury „ – mgr Robert Pipczyński (Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa”)

10:45 -11:15 – Wartość drzew w otoczeniu człowieka – prof. dr hab. Jacek Borowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

11:20 -11:50 - Aleje przydrożne – jak powstały, dlaczego znikają, kto i jak je ocali? – mgr Krzysztof Worobiec (Stowarzyszenie n.r. Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”)

11:55– 12:30 - Wartość biologiczna i ekologiczna zadrzewień przydrożnych – mgr inż. Adam Juźwiak (Muzeum w Kwidzynie/Muzeum Zamkowe w Malborku)

12:30 – 12:45 - Przerwa kawowa

12:50 – 13:20 – Aleje jako walor przyrodniczo-krajobrazowy w kreowaniu lokalnego produktu turystycznego – mgr Dorota Chmielowiec – Tyszko (Fundacja EkoRozwoju)

13:25- 13:55 - To służby drogowe posadziły aleje – możliwości rozwiązania kwestii starych alei- mgr Marcin Ryś (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Gdańsk)

14:00 – 14:20 - Aleja jako element krajobrazu kulturowego Świętej Warmii – dr hab. Janusz Hochleitner (Muzeum Zamkowe w Malborku)

14:25- 14:55 – O alejach nieco inaczej... – mgr Marek Stokowski (Muzeum Zamkowe w Malborku)

15:00 -15:30 – Dyskusja

15:30 - Poczęstunek

Konferencja organizowana dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.