Zamek<br />w Kwidzynie
Forma funkcja nowoczesnośćPlebiscytPrzyroda Polski PółnocnejCiałopalenie

Wydarzenia / Koncert zespołu "Zagan Acoustic"


 Już 26 lipca o godzinie 18 na zamkowym dziedzińcu niezwykłe wydarzenie muzyczne.

Koncert zespołu "Zagan Acoustic"

w ramach projektu Cooltura realizowanego przez Radio Gdańsk przy współpracy Grupy Lotos u pomorskiech samorządów.

 To prezent Radia Gdańsk dla turystów i mieszkańców Kartuz, Kościerzyny, Kwidzyna i Władysławowa. Znany i ceniony pomorski zespół Zagan Acoustic przybliży klasyczne utwory w lekkim wydaniu. Galliano, Piazzolla, Gershwin – m.in. ich utwory zagrają lubiani przez publiczność instrumentaliści. Zagan Acoustic tworzą muzycy grający na akordeonie, klarnecie, skrzypcach i kontrabasie. 

 Udowodnimy, że muzyka klasyczna nie jest nudna, może być cudownym relaksem i rozrywką na wysokim poziomie– zapowiada lider zespołu Paweł Zagańczyk.

– Koncerty będą zwieńczeniem dnia w danym mieście. Na miejsce pojedzie wóz satelitarny Radia Gdańsk i nasi dziennikarze. Przez cały dzień będziemy opowiadać o atrakcjach danego miejsca, a wieczorem w miłej, letniej atmosferze posłuchamy znakomitej muzyki w fantastycznym wykonaniu – mówi Krzysztof Piekło z Działu Marketingu Radia Gdańsk.

Radio Gdańsk będzie gościć w Kwidzynie od 12:00. Na swojej antenie opowie o tym co ciekawego dzieje się na Pomorzu, jakie wydarzenia kulturalne przygotowują włodarze, jak można wypoczywać aktywnie i kulturalnie w każdym zakątku naszego regionu.

Plan koncertów:

Kwidzyn             26 lipca godz. 18:00dziedziniec zamkowy - Muzeum w Kwidzynie, ul. Katedralna 1

oraz 
Kartuzy               12 lipca godz. 19:00
Kościerzyna         19 lipca godz. 19:00
Władysławowo       2 sierpnia godz. 17:00

 źródło: kwidzyn.pl

Oficjalna witryna zespołu "Zagan Acoustic"

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.