logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Przyroda Polski PółnocnejCiałopalenieLudzie i miejscaKonserwacja Kabinetu

Wydarzenia / Kokurs ornitologiczny: podsumowanie

Międzypowiatowy Konkurs ornitologiczny „Ptaki wokół nas” odbył się w okresie od października do grudnia 2010 roku. Był skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatów sztumskiego i kwidzyńskiego.
Składał się z trzech etapów:

• eliminacji szkolnych zakończonych testem szkolnym; okres od 8.10 do 22.10.2010
• warsztatowy składający się z trzech spotkań w tym jednego terenowego; okres od 23.10 do 9.12.2010
• finałowego składającego się z etapu pisemnego i ustnego; dnia 10.12.2010

W etapie szkolnym wzięło udział w sumie 164 uczniów z jedenastu szkół obu powiatów.

Udział wzięły następujące szkoły:
1. Szkoła Podstawowa w Bruku
2. Szkoła Podstawowa w Czarnem Dolnem
3. SOSW Kwidzyn
4. Gimnazjum w Wandowie
5. Szkoła Podstawowa w Szropach
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kwidzynie
7. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kwidzynie
8. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kwidzynie
9. Szkoła Podstawowa w Straszewie
10. Szkoła Podstawowa w Rakowcu
11. Szkoła Podstawowa w Cyganach

Test szkolny składający się z 20 pytań rozpoczął się we wszystkich biorących udział szkołach 22 października o godzinie 12:00 i trwał 60 minut. Zakres osiąganych wyników punktowych - od 5 do 19 pkt. Test sprawdzali nauczyciele przygotowujący uczniów w szkołach. Imiennie podpisane oryginały rozwiązanych testów zostały przesłane organizatorom konkursu.
Na podstawie wyników do kolejnego etapu zakwalifikowało się 30 uczniów po 15 z każdego z powiatów.
Grupa warsztatowa wzięła udział w trzech warsztatach mających na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat ptaków. Tematy poruszone na warsztatach to: pochodzenie ptaków, rozwój i przystosowanie do lotu, wędrówki, zagrożenia i ochrona ptaków oraz biologia 38 najpospolitszych gatunków ptaków. Dwa spotkania odbyły się w Muzeum w Kwidzynie. Trzecim była wyprawa terenowa do rezerwatu Mątowski Las, w trakcie uczestnicy w naturze obserwowali ptaki. Dodatkowym zadaniem dla wszystkich uczestników etapu warsztatowego było odbycie trzech samodzielnych wypraw „na ptaki” i udokumentowanie ich w dziennikach obserwacji.

Test finałowy konkursu obył się 10 grudnia 2010 o godzinie 10:00. Bardziej wymagający test niż w etapie szkolnym złożony był z 30 pytań. Zakres osiągniętych wyników to 7-22 pkt. Czterech uczestników o najwyższych notach weszło walczyło o pierwsze miejsce odpowiadając ustnie na pytania tematyczne.

Miejsca na konkursowym podium zajęli:
1. miejsce - Krzysztof Białkowski z Gimnazjum w Wandowie;
2. miejsce – Julia Wysocka ze Szkoły Podstawowej nr. 4 w Kwidzynie;
3. miejsce – Teresa Gutmańska ze Szkoły Podstawowej nr. 5 w Kwidzynie
4. miejsce – Klaudia Ładosz ze Szkoły Podstawowej w Straszewie


Główną nagroda w konkursie była dobrej klasy lornetka do ptasich obserwacji.
Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Organizatorami konkursu byli Stowarzyszenie Eko-inicjatywa oraz Dział Przyrody Muzeum w Kwidzynie.