logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Z kolekcji SierakowskichPrzyroda Polski PółnocnejForma funkcja nowoczesnośćKonserwacja Kabinetu

Wydarzenia / II Konkurs Ornitologiczny. Edycja dla młodzieży

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu gminy miejskiej Kwidzyn.

Konkurs odbywać się będzie w trzech etapach:

• szkolnym – samodzielne przygotowanie uczniów zakończone testem eliminacyjnym – termin – 28 IX 2011r.;

• warsztatowym – udział 15 uczestników wyłonionych w etapie szkolnym w warsztatach terenowych, które odbędą się 1 X 2011r. oraz samodzielne wyprawy „na ptaki” - termin 23 IX – 27 X 2011r.

• finałowym - test z wiedzy i umiejętności rozpoznawania ptaków odbywający się w Muzeum w Kwidzynie – termin – 28 X 2011r.

Organizatorzy zapewniają opiekę merytoryczną, sprzęt, transport na miejsce zajęć oraz ciekawe nagrody. Nagrodą główną są akcesoria do obserwacji ornitologicznych oraz publikacje przyrodnicze.

Zgłoszenia do konkursu można zadeklarować włącznie do 27 września br. do godziny 10:00, przy czym test eliminacyjny etapu szkolnego odbędzie się we wszystkich szkołach dnia 28 września o godzinie 10:00.

Zgłaszać się można:

• telefonicznie: 552613797
• mailowo: jryzop@ekokwidzyn.pl

Zaproszenie
Regulamin konkursu ornitologicznego
Zakres tematyczny testu szkolnego
Harmonogram 

Szczegółowe informacje:

Adam Juźwiak (Muzeum w Kwidzynie)
a.juzwiak@zamek.malbork.pl 
tel. [55] 646 37 95.