logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Forma funkcja nowoczesnośćLudzie i miejscaKonserwacja KabinetuPrzyroda Polski Północnej

Wydarzenia / Historia badań grodziska w Starym Dzierzgoniu. Wykład Seweryna Szczepańskiego


Serdecznie zapraszamy na wykład Seweryna Szczepańskiego pt. 

„Historia badań grodziska w Starym Dzierzgoniu"

Badania na tym ciekawym stanowisku prowadzono od początku XIX w. końca XX w., a ostatnio w latach 2009-2011. W latach 1935-37 wykopaliska prowadzone były przez specjalną naukowo-badawczą jednostkę SS-Ahnenerbe (jej nazwę można tłumaczyć dosłownie jako ,,Dziedzictwo Przodków") pod kierunkiem Hansa Schleifa, Johanna Löhausena oraz barona Wolfa von Seefelda. Wykład przybliży historię stanowiska i historię badań oraz funkcjonowanie grodziska w źródłach średniowiecznych i nowożytnych. Całość urozmaicona zostanie unikalnymi zdjęciami archiwalnymi, pochodzącymi nie tylko z archiwów niemieckich, ale także prywatnych zbiorów rodziny Hansa Schleifa.

Wykład odbędzie się w Muzeum w Kwidzynie 19 czerwca (wtorek) godz. 18:00

Seweryn Szczepański jest mediewistą, oraz historykiem archeologii, pochodzi z Iławy. Tam również mieszka i pracuje jako nauczyciel. Jest autorem licznych publikacji i prelekcji oraz aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Historii i Kultury Prusów PRUTHENIA i uczestnikiem wielu projektów prowadzonych przez Towarzystwo.

Obecnie również przygotowuje pracę doktorską na temat „Pomezania pruska - zmiany osadnicze i społeczne do połowy XIV wieku” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych, pod kierunkiem prof. Grzegorza Białuńskiego. 

Wykład towarzyszy wystawie w Muzeum w Kwidzynie ”Badania archeologiczne w Starym Dzierzgoniu w latach 2009-2011”

 Serdecznie zapraszamy!