logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Ludzie i miejscaKonserwacja KabinetuForma funkcja nowoczesnośćCiałopalenie

Wydarzenia / Dzień Muzealnika

W dniu 18 maja odbyło się uroczyste spotkanie pracowników Muzeum Zamkowego z okazji międzynarodowego dnia muzealników. W podniosłej atmosferze Wielkiego Refektarza dokonano m.in. wręczenia odznaczeń i dyplomów, przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Medal Zasłużony dla kultury polskiej otrzymali: dyrektor Muzeum Mariusz Mierzwiński, kustosze: Antoni Romuald Chodyński, Romualda Włodarczak, Bogumiła Omieczyńska i Marek Stokowski, konserwatorka Alina Sawicka i laborant Karol Stawski z oddziału w Kwidzynie. Dyplomy gratulacyjne Ministra otrzymali: Irena Machalska, Kazimiera Sulich, Jadwiga Saj, Barbara Woźniak, Barbara Mizgała i Janusz Orłowski.

Gratulujemy!