Zamek<br />w Kwidzynie
Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latEUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2022 w Muzeum Zamkowym w Malborku z oddziałami w Kwidzynie i SztumieForma funkcja nowoczesnośćCiałopalenie

Wydarzenia / Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 lat

 Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 lat Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 lat Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 lat Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 lat

Muzeum Zamkowe w Malborku prezentuje unikalną aplikację mobilną - wirtualny przewodnik po miejscach związanych z ludźmi Plebiscytu 1920 na Powiślu i wydarzeniami z nim związanymi. Aplikacja jest zwieńczeniem bogatego programu edukacyjnego opracowanego na setną rocznicę Plebiscytu, który Muzeum realizowało przez cały zeszły rok.

 

„Muzeum Zamkowe w Malborku jest narodową instytucją kultury, której misją jest popularyzowanie polskiej historii w wymiarze ogólnopaństwowym, jak i lokalnym. Plebiscyt roku 1920 na Powiślu był dobrą okazją, aby przypomnieć miejsca i ludzi, którzy 100 lat zaangażowali się w walkę o polskość tych ziem. W minionym roku zorganizowaliśmy w naszych Oddziałach, w Kwidzynie i Sztumie wystawę jubileuszową, przygotowaliśmy serię animacji, które trafiły do szkół i przeprowadziliśmy szereg zajęć edukacyjnych. Aplikacja jest naturalną konsekwencją tych działań. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do zachowania pamięci o bohaterach tamtych czasów, a jednocześnie będzie fajną propozycją aktywnego spędzenia wolnego czasu.” Komentuje dr hab. Janusz Trupinda, Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku.

 

Przez historię z telefonem w ręku

 

Aplikacja „Szlak Powiśle 1920”, która dostępna jest bezpłatnie dla użytkowników systemów Android i IOS, stanowi wirtualne przedłużenie działań realizowanych przez Muzeum Zamkowe w Malborku z oddziałami w Kwidzynie i Sztumie na setną rocznicę Plebiscytu 1920 r. na Powiślu. Aplikacja przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców regionu jak i odwiedzających Muzeum Zamkowe w Malborku i jego oddziały w Kwidzynie i Sztumie turystów, którzy dzięki niej będą mogli poznawać nie tylko historię, ale także ciekawe pod każdym względem Powiśle.

Zespół naukowy wytyczył szlaki, pozwalające we własnym tempie, pieszo, rowerem lub samochodem zwiedzać Powiśle i poznawać jego historię. Na początek użytkownicy będą mogli skorzystać z trzech szlaków: dwa piesze i jeden rowerowy, ale z czasem będzie ich przybywało. Z czasem szlaki aplikacji będą uzupełniane, tak by nie omijały żadnego z miejsc ważnych dla opowieści o Plebiscycie na Powiślu. Dla każdego obiektu na szlaku opracowana została notatka prezentująca jego historię i przedstawiająca jego znaczenie dla działalności powiślańskich Polaków w okresie plebiscytowym. Prezentacja opatrzona jest przynajmniej jednym zdjęciem obiektu oraz dodatkowymi informacjami o wydarzeniach i osobach z nim związanych. W miarę możliwości zaprezentowane zostały również fotografie, dokumenty archiwalne i inne obiekty pochodzące ze zbiorów Muzeum oraz innych podmiotów i z kolekcji prywatnych Ponieważ istotą i siłą polskości Powiśla pozostającego od końca XVIII wieku pod pruskim, a następnie niemieckim zaborem, byli ludzie, ludziom właśnie poświęcono szczególną uwagę. Postaci związane z polską działalnością prezentowane są w aplikacji „Szlak Powiśle 1920” w kontekście swojej aktywności w polskich środowiskach w okresie Plebiscytu.

 

Połączenie obiektów w trasy pozwala na ich przemierzanie z wykorzystaniem systemu GPS z jednoczesnym śledzeniem postępu wędrówki na ekranie telefonu. By ułatwić zapoznawanie się z nimi w terenie z czasem prezentacje zostaną uzupełnione o opisy czytane przez lektora. Wkrótce w aplikacji pojawią się też filmy. Obiekty można poznawać po kolei – zgodnie z sugerowanymi trasami, lub samodzielnie wyszukiwać je z listy i przy pomocy wyszukiwarki. Można dobierać trasy do swoich preferencji, określając ramy ich długości i czasu potrzebnego do ich przebycia. Określić można również czy zamierzamy poruszać się pieszo, na rowerze czy samochodem.

 

Setna rocznica Plebiscytu 1920

 

„Setna rocznica plebiscytu przebiegła w roku pandemii, stąd wszelkie plany jej godnego uczczenia uległy poważnym modyfikacjom. Wydawało się nawet, że w czasie, kiedy ludzie śledzą liczbę zachorowań i realnie obawiają się o własne bezpieczeństwo, przypominanie o tym, co miało miejsce przed stu laty może zostać w ogóle niezauważone. A jednak, mimo wszelkich trudności, lockdownu, problemów logistycznych i materialnych, Muzeum Zamkowe w Malborku doprowadziło do realizacji swojego projektu uczczenia rocznicy Plebiscytu w zakresie nawet większym niż planowało.” - opowiada Aleksander Masłowski, kierownik Zamku w Sztumie.

 

Od końca czerwca w Internecie prezentowane nyły krótkie filmy animowane poświęcone wydarzeniom sprzed 100 lat, które połączone w jedną całość pokazaliśmy na Zamku w Sztumie w dniu rocznicy przeprowadzenia Plebiscytu na Powiślu. „Chwilę wcześniej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Sztumie i Towarzystwem Historyczno-Muzealnym Powiśle składaliśmy kwiaty pod „pomnikiem Rodła”, poświęconym ludziom, którzy wierzyli, że walka o polskość Powiśla jest konieczna i oczywista.” - dodaje Aleksander Masłowski.

 

Głównym przedsięwzięciem rocznicowym była wystawa czasowa „O Niepodległą Polskę. Plebiscyt 1920 roku na Powiślu”, której otwarcie, planowane na lipiec 2020 r., uległo wprawdzie przesunięciu na wrzesień, ale wystawa powstała i została udostępniona Zwiedzającym w oddziałach Muzeum na zamkach w Sztumie i Kwidzynie. Chociaż prezentowana była dość krótko ze względu na kolejny atak pandemii, odwiedziło ją parę tysięcy Gości, oglądając 175 eksponatów i zapoznając się z fascynującym epizodem w historii regionu, jakim był okres plebiscytowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.