Zamek<br />w Kwidzynie
DARMOWY LISTOPAD 2022Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPlebiscytForma funkcja nowoczesność
08-06-2020

Informacje / Zapraszamy do zwiedzania

Zapraszamy do zwiedzania

Zamek w Kwidzynie jest już ponownie dostępny do zwiedzania. W ciągu ostatnich dni, kierując się wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz SANEPIDu, określono bezpieczne trasy zwiedzania, nowe zasady zwiedzania i limity wejścia dla Zwiedzających oraz wyposażono otwierane oddziały w zapas środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej. Podjęte działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno Gościom muzeum, jak i pracownikom.

 

Goście korzystają z audioprzewodników, wypożyczanych wyłącznie raz dziennie i przekazywanych po każdym użyciu do dezynfekcji. Obsługa muzeum czuwa nad przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa, obowiązujących obecnie we wszelkich przestrzeniach publicznych. Udostępniliśmy dla Gości zarówno dziedziniec, jak i wystawy we wnętrzach zamku. Obiekt otwarty jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00. Bilety do nabycia przez internet, pod adresem: http://zamek.malbork.pl/bilety lub w kasie zamku.

Pliki do pobrania

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.