ZbioryWystawy stałe i wnętrzaHistoriaDziałalność konserwatorskaEdukacja
Pracownia konserwatorska Działu Przyrody
A A A

Początki działalności pracowni konserwatorskiej w ramach Działu Przyrody są ściśle związane ze zorganizowaniem stałej ekspozycji przyrodniczej w końcu lat 60 XX wieku. Do głównych zadań pracowni konserwatorskiej należą prace zabezpieczające przy spreparowanych okazach zwierząt oraz preparowanie pozyskanych okazów na potrzeby Muzeum. Z uwagi na umieszczenie eksponatów przyrodniczych na wystawie w formie otwartych dioram, konieczne jest ciągłe monitorowanie ich stanu, zabezpieczanie przed niszczącym wpływem owadów i grzybów oraz poddawanie ich zabiegom czyszczenia. Wyjątkowo zniszczone eksponaty są stopniowo rekonstruowane i przywracane na ekspozycję. W pracowni preparowane są również zwierzęta (gady, ptaki, ssaki) dla celów naukowych i wystawienniczych. Największym spreparowanym w pracowni zwierzęciem jest żubr, którego można obejrzeć na stałej wystawie Przyroda Polski Pólnocnej.