ZbioryWystawy stałe i wnętrzaHistoriaDziałalność konserwatorskaEdukacja
Tematy lekcji muzealnych
A A A

 

 

                                                           Archeologia

 •  Zawód: archeolog” – archeologia jako nauka i podstawy warsztatu archeologa. (pGIMN*);

 •  Człowiek w epoce paleolitu” – życie codzienne i zdobycze tego okresu (SP, GIMN*);

 •  Neolit i jego zdobycze- pierwsze cywilizacje w dziejach ludzkości (SP, pGIMN*);

 •  Od siekiery krzemiennej do stalowej- podstawy wiedzy o epoce kamienia, brązu i żelaza (SP*);

                                                      Etnografia i Historia

 •   „Warsztaty ceramiczne” – tradycyjne metody wytwarzania naczyń i zastosowanie jednej z nich w praktyce (ceramiki ręcznie lepiona) (PS, SP*) ;

 •   Warsztaty tkackie” – tradycyjne sposoby tkania i zastosowanie jednej z metod w praktyce ( tkanie na ramkach) (SP, GIMN, PGIMN*);

 •   Średniowieczna broń i uzbrojenie” - militaria, ich typy i rozwój na ziemiach polskich w latach 700 - 1500 n.e. (pGIMN*);

 •   Z chronologią za pan brat” – różne sposoby periodyzacji dziejów ludzkości (GIMN*);

 • Na mennonickim szlaku” - o codziennym życiu osadników z Niderlandów w Dolinie Kwidzyńskiej (SP,GIMN*);

 

                                                       Historia Sztuki

 • Muzeum- świątynia muz” – Czym jest muzeum i w jakim celu powstało (PS, SP*);

 • Ceglane kolosy- Elementy gotyckiej architektury na przykładzie zamku i katedry w Kwidzynie (GIMN, pGIMN*);

 • Quidin-Marienwerdr-Kwidzyn” – Historia miasta Kwidzyna (GIMN, pGIMN*);

 • Zamek jako budowla obronna- o zamkach, ich budowie i funkcji na kwidzyńskim przykładze (SP,GIMN*);

                                                            Przyroda

Zajęcia kameralne

 • Milion w środę, milion w sobotę”– rzecz o powstawaniu i wymieraniu gatunków (PS-pGIMN*);

 • Ochrona skarbu narodowego” – o formach ochrony przyrody (PS-pGIMN*);

 • Aleje przydrożne” – bastion bioróżnorodności, obiekt zabytkowy czy kłopot komunikacyjny(SP-pGIMN*);

 • Skąd się biorą dzieci” - zajęcia idące szlakiem od nasionka do wielkiego drzewa (PS-SP*);

 • Co świeci w żarówce” - warsztaty dotyczące obiegu energii w przyrodzie.

Zajęcia terenowe

 • Miejskie krzaki” – spacer po Kwidzynie w poszukiwaniu dzikości natury. (PS-pGIMN*);

 

*- zajęcia dedykowane dla poziomu szkolnego: PS – przedszkole, SP – Szkoła Podstawowa, GIMN – Gimnazjum, pGIMN – ponadgimnazjalne.