tekst alternatywny
Informacja na temat zniżek
A A A Drukuj

Bilet bezpłatny:

- dzieci do ukończenia 7 lat

Bilet ulgowy przysługuje:
 
- młodzieży uczącej się
- nauczycielom
- wychowawcy placówek oświatowych, opiekuńczych, zakładów, schronisk dla nieletnich, ośrodków
- emerytom i rencistom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
- osoby odznaczone Za opiekę nad zabytkami, Zasłużony działacz kultury

Osoby, którym przysługują powyższe ulgi prosimy o okazanie stosownych dokumentów.