logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Przyroda Polski PółnocnejForma funkcja nowoczesnośćLudzie i miejscaCiałopalenie

Historia / Niemieckie Heimatmuseum Westpreussen

W roku 1876 powołano do życia w Kwidzynie Towarzystwo Historyczne Rejencji Kwidzyńskiej, które miało zajmować się historią regionu i gromadzeniem pamiątek historycznych z nim związanych. W roku 1889 w wyniku prac archeologicznych pozyskano eksponaty, które miały stać się zalążkiem pierwszego w dziejach miasta Muzeum. Projekt jednak nie został wówczas zrealizowany – nowy zarząd Towarzystwa nie był zainteresowany tworzeniem tego rodzaju placówki, a pozyskane eksponaty, z racji ciężkiej sytuacji finansowej sprzedano. Do pomysłu utworzenia Muzeum powrócono w latach 20 XX wieku. Staraniem nauczyciela gimnazjalnego Waldemara Heyma, 4 czerwca 1926 roku dokonano oficjalnego otwarcia Heimatmuseum Westpreussen, z siedzibą przy dzisiejszej ulicy Słowiańskiej. Placówka gromadziła eksponaty z obszarów powiatów: kwidzyńskiego, sztumskiego i suskiego. W latach 1926-36 Muzeum prowadziło badania archeologiczne m. in. na terenie Starego Zameczku w Kwidzynie, Bystrzca, Podzamcza, Starego Targu i Starzykowa. Pozostałą cześć eksponatów stanowiły dary mieszkańców miasta i okolic oraz zakupy. W roku 1944, w związku z nadchodząca ofensywa Armii Czerwonej, podjęto działania mające na celu zabezpieczenie pozyskanych eksponatów. Część z nich rozlokowano w okolicznych miejscowościach, pozostałą część ewakuowano do środkowych Niemiec. W roku 1945 eksponaty po Heimatmuseum Westpreussen zostały przejęte i zabezpieczone przez polskie władze.