Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 -15:00

Dla zwiedzających

Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA ZAMKU W KWIDZYNIE

TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA ZAMKU W KWIDZYNIE

ODDZIAŁU MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

 

Niniejszy regulamin zwiedzania (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady zwiedzania Zamku w Kwidzynie, mieszczącego się przy ul. Katedralnej 1, 82-500 Kwidzyn, zwanego dalej „Muzeum”.

1. W  poniedziałek Muzeum jest nieczynne.

2. Zapraszamy do Muzeum od wtorku do niedzieli.

3. Muzeum jest otwarte w godz. 9:00-15:00. Ostatnie wejście o godz. 14:00.

4. Orientacyjny czas zwiedzania ok. 1 godz.

5. Wtorek jest dniem bezpłatnego zwiedzania. Tego dnia nie są pobierane opłaty za bilety wstępu,

a jedynie pobierana jest opłata za audioprzewodnik w wysokości 10 zł.

6.  Od środy do niedzieli obowiązują bilety wstępu:

a) bilet normalny z audioprzewodnikiem — 26 zł

b) bilet ulgowy z audioprzewodnikiem — 20 zł

c) bilet normalny bez audioprzewodnika – 16 zł

d) bilet ulgowy bez audioprzewodnika  – 10 zł

e) bilet rodzinny (2+2) z audioprzewodnikiem – 86 zł

f) bilety rodzinne (2+2) bez audioprzewodnika – 46 zł

g) bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodziny:

– bilet normalny – 20 zł

– bilet ulgowy – 15 zł

h)  posiadacze karty wolontariusza – 15 zł

i)  dzieci do 7 lat – wstęp bezpłatny

7.  Dostępny jest bilet wstępu „3 Zamki” upoważniający do zwiedzania trzech zamków w

Malborku, Sztumie i Kwidzynie.

Bilet „3 Zamki” ważny jest 14 dni i uprawnia do zwiedzania od wtorku do niedzieli

Muzeum Zamkowego w Malborku Trasą Historyczną z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem,

Zamku w Sztumie z audioprzewodnikiem oraz Zamku w Kwidzynie z audioprzewodnikiem.

Muzeum Zamkowe w Malborku jest dostępne od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 – 15.00 (ostatnie

wejście o godz. 13.00), Zamek w Sztumie dostępny od wtorku do niedzieli w  godz. 9.00 – 15.00

(ostatnie wejście o godz. 14.00), Zamek w Kwidzynie dostępny od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 – 15.00 (ostatnie wejście o godz. 14.00).

Koszt biletu „ 3 Zamki ” wynosi:

a) bilet normalny – 100 zł

b) bilet ulgowy – 70 zł

8.  Zajęcia edukacyjne prowadzone przez edukatorów muzealnych – wstęp 5 zł

9.  Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

10. Zalecane jest korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk umieszczonych przez organizatora na

trasie zwiedzania.

11. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników służb ochrony   i pracowników Muzeum.

12. Bilety wstępu do nabycia w kasach biletowych oraz online. Uprzejmie prosimy o dokonywanie

transakcji finansowych kartami płatniczymi.

13. Dokumenty uprawniające do zakupu biletów zniżkowych prosimy okazywać kasjerowi przed zakupem biletów.

14.  Bilet zakupiony online należy wydrukować lub okazać w formie elektronicznej.

15. Teren zamku jest chroniony i monitorowany. Każda osoba zwiedzająca Muzeum

proszona jest o stosowanie się do określonych zasad bezpieczeństwa.

16. Na terenach zamkowych obowiązują następujące zakazy:

a) dotykania eksponatów i elementów dekoracyjnych,

b) wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania się, głośnego zachowania, stwarzania sytuacji zagrożenia dla ludzi i obiektu,

c) wnoszenia broni palnej,

d) wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,

e) wnoszenia bagaży oraz plecaków powyżej wymiaru 40 x 50 cm (uwaga: przed wejściem na teren Muzeum uprawnione do tego służby mają prawo skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż),

f) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),

g) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,

h) jedzenia i picia we wnętrzach i na wystawach,

i) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,

j) śmiecenie na terenach zamkowych.

17.  Osoby z psem asystującym mają wstęp do Muzeum, jednak z powodu trudnych przejść,

korytarzy i schodów przejście całej trasy może być w dużym stopniu utrudnione.

18.  Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do niektórych

miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności i sprawności ruchowej oraz

poruszających się na  wózkach inwalidzkich.

19. Z uwagi na nawierzchnię brukową i inne architektoniczne utrudnienia, Muzeum należy zwiedzać

w  odpowiednim obuwiu.

20. Na terenie Muzeum zwiedzający mają prawo wykonania fotografii pamiątkowych i filmów amatorskich.

21. Istnieje możliwość wykonania okolicznościowej sesji zdjęciowej w godzinach pracy Muzeum. Zezwolenie należy wykupić w kasie  biletowej w wysokości 120 zł.

22.  Osobom uprawnionym, o których mowa w art. 10 ust. 3a Ustawy o muzeach przysługuje prawo

zakupu biletów ulgowych po przedłożeniu dokumentu uprawniającego do zniżki.

23. Osoby uprawnione, o których mowa w art. 10 ust. 3b Ustawy o muzeach są zwolnione z ponoszenia opłat za wstęp do Muzeum. Bilety bezpłatne wydawane są w kasie po okazaniu stosownych dokumentów .

24.  Straż Zamkowa, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia

ma prawo do interwencji i wyprowadzenia z miejsca zwiedzania osób nieprzestrzegających zasad zwiedzania Muzeum.

25.  Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w niektóre święta oraz inne dni okołoświąteczne wyznaczone przez Dyrektora Muzeum zarządzeniem i umieszczone na stronie internetowej www.zamek.malbork.pl

 

Postanowienia końcowe:

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.kwidzyn.pl i w kasie Muzeum.

2. Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu może być powodem poproszenia zwiedzającego przez uprawnione służby o opuszczenie Muzeum.

4. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.zamek.kwidzyn.pl oraz w kasach Muzeum.

5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zamek.malbork.pl lub rezerwacja@zamek.malbork.pl

6. Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały rezerwacji zwiedzania w systemie online lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasach biletowych.

 

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Wt - Ndz:9:00 - 15:00
Wystawy
  • Śr - Ndz:9:00 - 15:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 646 37 80
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78