Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 -15:00

Aktualności

Zawiesiliśmy wiechę na dachu odbudowywanych budynków gospodarczych Przedzamcza

Uroczyste podsumowanie prac budowlano-konserwatorskich odbyło się na zamku w Sztumie. Ponadto, zawiesiliśmy wiechę na dachu odbudowywanych budynków gospodarczych Przedzamcza Muzeum Zamkowego w Malborku. W obu wydarzeniach udział wziął wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.   Prace w Sztumie, to „Wymiana pokrycia dachowego na skrzydle południowym i Baszcie Bramnej zamku w Sztumie”. Uroczyste zawieszenie wiechy zamknęło z kolei etap prac budowlanych „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych”. Koszt robót budowlano-konserwatorskich to 21.089.000 zł. netto. Dofinansowanie: z Programu Kultura (MF EOG) - 15.096.969,48 zł i budżetu państwa - 2.664.171,09 zł. Planowane zakończenie prac wraz z oddaniem obiektów do użytkowania to 31.12.2023 r. Prace związane z konserwacją reliktów architektury dawnych budynków gospodarczych, odbudową ich brył i adaptacją do funkcji muzealnych trwają od ponad roku. W tym czasie wykonano działania związane ze wznoszeniem fragmentów ścian obwodowych i ustabilizowana została konstrukcja budynków. Wykonano stropy oraz klatki schodowe. Aktualnie trwa zamykanie dachu jednego z budynków, na drugim położona została już dachówka. Trwa montaż stolarki okiennej. Rozpoczynają się prace we wnętrzach, związane z wykonaniem wewnętrznych podziałów oraz wszystkich instalacji. Wykonywany jest węzeł ciepłowniczy. Zaawansowanie prac ocenia się na ok. 48%. Dzięki takiemu zaawansowaniu na obecnym etapie można przyjąć, że prace są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożenia dla terminowego zakończenia inwestycji. W czasie pierwszych miesięcy prac w północnej części zabudowy odkryto relikty średniowiecznego pieca typu „hypocaustum” oraz kanałów grzewczych na sklepieniu piwnicy. Relikty te pomogły w identyfikacji pierwotnej funkcji zlokalizowanej w budynku: suszarni słodu. Zostają one zachowane i będą eksponowane w nowym budynku. W toku nadzoru archeologicznego odsłonięto również relikty urządzeń piecowych związanych z funkcjonowaniem w tym miejscu historycznego browaru i gorzelni, których fragmenty odsłaniane były w trakcie wcześniejszych badań archeologicznych.   Film z uroczystego zawieszenia wiechy z udziałem ministra Jarosława Sellina - YouTube

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Wt - Ndz:9:00 - 15:00
Wystawy
  • Śr - Ndz:9:00 - 15:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 646 37 80
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78